Tvål och såpa

Tvål är kemi

Man kan inte göra en tvål utan någon form av kemi. Det finns både naturliga och industriella tensider. Tvål är en naturlig tensid. Tvål är en tensid oavsett om den marknadsförs som ekologisk eller konventionell.

Förtvålning, vad är det?

Förtvålning innebär att oljans fettsyror reagerar med en bas och bildar ett salt. Vanlig fast tvål är alltså saltet av till exempel kokosfettsyra och kaustiksoda (natriumhydroxid). För att fett ska förtvålas behövs något alkaliskt, exempelvis kaustiksoda. Vid tvålframställning sönderdelas fettet till glycerin och fettsyror. När fettet är sönderdelat fälls sedan tvålen ut genom en tillsats av salt (natriumklorid). Tvålen tillvaratas och den kvarvarande vätskan från förtvålningen är rik på glycerin från fettet och det är detta som man kallar för naturligt glycerin. Exempel på hur INCI-namnet för en förtvålad kokosolja ser ut är: Sodium Cocoate. Sodium betyder natrium.

Vad är egentligen fast tvål?

Fasta tvålar görs i regel med hjälp av kaustiksoda, vatten och något fett. Fett från oljor delas upp med kaustiksoda till fettsyror och glycerin. Det här ger fria fettsyror som reagerar med vattnet och då bildar saltet - som är själva tvålen.

Flytande tvål och såpa

Ibland ser man beskrivningen ”Försåpad kokosolja” på tvåletiketten. Det här ska egentligen vara tvål eller rättare sagt såpa. INCI-namnet för försåpad kokosolja är Potassium Cocoate. Potassium betyder kalium. Det här är inte detsamma som de nya industriellt tillverkade tensiderna som mer ofta än sällan skådas i innehållsförteckningen på flytande tvål.

Vad är egentligen flytande tvål?

Flytande tvål görs med hjälp av vatten, kali (pottaska) och något fett. Fett från oljor får reagera med kaliumhydroxid till en kaliumtvål. Det är det som vi kallar för såpa.

Källa: Shenet

Läs också nedanstående utmärkta artiklar

Vad är en riktig tvål? (Nyponros - Myter och Fakta om Naturlig Hudvård)

Vad är tvål? (Tvåla & Tvaga)

Tvålskola (Organics by Sara)

Is there lye in natural soap? Won't it harm my skin? (Chagrin Valley Soap & Salve Company)