•  

    Tycker du om det du läser?

  • Bjud mig på en kopp kaffe

Hitta info om kemikalier

Databaser / Informationskanaler   Kemikalieinspektionen – Använd ”Flödesanalyser” för mer information och ”Ämnesregistret” för att t ex få veta CAS-numret och synonymer. EWG – Environmental Working Group – Kategoriserar olika studier i olika faroklasser som t ex cancer, reproduktions-/utvecklingstoxicitet, neurotoxicitet, hormonstörande potential, allergier/immunotoxicitet, persistens/bioackumulering, ekotoxicitet osv. Utifrån detta ges produktpoänger från…

Fortsätt läs…