Kemiska solskyddsfilter

Olika UV-filter

UV-filter kan antingen vara kemiskt eller fysikaliskt. Båda framställs industriellt. Vad som skiljer dessa filter åt är hur de filtrerar bort UV-strålningen från huden. Fysikaliska filter reflekterar bort strålningen medan kemiska filter består av molekyler som absorberar strålningen och omvandlar den så att den blir oskadlig – en kemisk reaktion. Men dessa solskyddande substanser skyddar kanske inte lika bra mot UVA och UVB-strålning var för sig och just därför kombinerar man dem ibland. Fysikaliska UV-filter är vanliga i solskyddsprodukter som marknadsförs som naturliga eller ekologiska, men sådana produkter kan även innehålla kemiskt UV-filter.

Kemiska solskyddsfilter

Kemiska solskyddsfilter har ofta långa namn som Hexyl Cinnamaldehyde, Isoamyl P-methoxycinnamate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene och Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone).  Just dessa kan förekomma i solskyddsprodukter som marknadsförs som naturliga och ekologiska (The Organic PharmacyGreen People, Korres och Marja Entrich). Men varför ska man alls bry sig om innehållet i just solskyddsprodukter? Man kan ju tycka att om vi inte använder dem mer än under en kort period under året så är det inga problem. Om produkterna dessutom marknadsförs som ekologiska eller naturliga så behöver man väl inte bekymra sig för miljön, eller?

Nåväl, här är lite info om ovanstående kemiska solskyddsfilter

Hexyl Cinnamaldehyde (PubChem) (EWG)

 • H317 (99,71%): Kan orsaka en allergisk hudreaktion [Varning Sensibilisering, Hud]
 • H400 (64,3%): Mycket giftigt för vattenlevande organismer [Varning Farligt för vattenmiljön, akut fara]
 • H411 (61,46%): Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter [Farlig för vattenmiljön, långtidsfara]
 • "Hexyl cinnamal is a naturally occurring and synthetic scent ingredient; it is associated with allergic reactions."

Isoamyl P-methoxycinnamate (PubChem) (EWG)

 • H400 (97,5%): Mycket giftigt för vattenlevande organismer [Varning Farligt för vattenmiljön, akut fara]
 • H410 (42,5%): Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter [Varning Farligt för vattenmiljön, långtidsfara]
 • "Isoamyl p-Methoxycinnamate is an ester of isoamyl alcohol and p-methoxycinnamic acid."

Ethylhexyl Methoxycinnamate (ECHA) (EWG)

 • Under bedömning som endokrinstörande (ED-lista).
 • "According to the classification provided by companies to ECHA in REACH registrations this substance is toxic to aquatic life with long lasting effects."
 • "This common sunscreen ingredient is shown to have hormone-mimicking effects on laboratory animals. This chemical is found in humans, including mothers' milk samples."

Octocrylene (PubChem) (EWG)

 • H410 (42,43%): Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter [Varning Farligt för vattenmiljön, långtidsfara]
 • H413 (53,97%): Kan orsaka långvariga skadliga effekter på vattenlevande organismer [Farlig för vattenmiljön, långtidsfara]
 • "Octocrylene is a common sunscreen ingredient. It may cause allergic skin reactions in sensitive individuals."

Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone) (PubChem) (EWG)

 • H302 (100%): Skadligt vid förtäring [Varning Akut toxicitet, oral]
 • H315 (100%): Orsakar hudirritation [Varning Frätande/irriterande på huden]
 • H319 (100%): Orsakar allvarlig ögonirritation [Varning Allvarlig ögonskada/ögonirritation]
 • H341 (100%): Misstänks för att orsaka genetiska defekter [Varning Mutagenitet i könsceller]
 • "Because avobenzone is not stabile, it must be paired with other ingredients that act as stabilizers to prevent it from breaking down in the sun. Breakdown products of avobenzone can cause allergic reactions (Nash 2014). Avobenzone can disrupt the endocrine system and has been shown to block the effects of testosterone in cellular studies (Klopcic 2017)."
 • "In one study, avobenzone was detected in serum samples at levels nine times above the FDA's cutoff for systemic exposure (Matta 2020)."

2018 kunde man läsa att Hawaii godkände ett lagförslag med verkan 1 januari 2021 om att förbjuda produkter som innehåller Oxybenzone och Octinoxate (Ethylhexyl Methoxycinnamate).

2020 kunde man läsa att Stillahavsön Palau blir den första nationen att förbjuda sorter som anses vara giftiga.

Den 4 augusti 2021 rapporterade BBC att Thailand förbjuder korallskadande solskyddsmedel i marina parker.

Från och med den 1 oktober 2022 förbjuder Maui försäljning, distribution och användning av icke-mineraliska solskyddsmedel.

Den 1 december 2022 godkänner Hawai'i County Council den andra och sista behandlingen av lagförslag 167 för "the Big Island" som gäller förbud mot försäljning och distribution för försäljning av icke-mineraliskt solskyddsmedel.

Industrin och solskyddskemikalier

På Europeiska Unionens hemsida kan man ladda ner en lista över UV-filter som är tillåtna i kosmetiska produkter. Antalet är 34 stycken och här är listan i PDF-format.

Trots detta anser industrin att vi behöver ännu fler kemikalier och därför har en del marknadsintressenter i USA bildat något man kallar för Public Access To SunScreens (PASS) Coalition. Man tycker helt enkelt att vi ska använda mer solkräm. Medlemmarna i PASS är bland andra A.I.G. Technologies, Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Autumn Harp Inc., DeWolf Chemical, Inc., Edgewell Personal Care, Johnson & Johnson Consumer, Melanoma Research Alliance, Melanoma Research Foundation, Prevent Cancer Foundation, Ross Organic (ett Azelisföretag), Skin Cancer Foundation, Suncare Research Laboratories.

Spermier tappar kraft av solskydd

The trouble with ingredients in sunscreens

Sunscreen creams break down into dangerous chemical compounds under the sunlight

PASS Pushes the Issue – HAPPI (Household and Personal Products Industry)