• Bli en Patreon

   

  Om du vill bidra lite extra och bli en patreon så möjliggör du för mig att avsätta mer av min tid till att skriva om innehållet i produkter på ekohyllan. Annars läser du min blogg fortsatt helt gratis. 

   

  Patreon är den största plattformen för frivilliga betalningar av saker till framför allt kreatörer av olika slag. Du väljer själv vilken summa du vill bidra med, exempelvis 1 dollar i månaden och uppåt och du kan när som helst ändra summa eller avsluta.

Kemiska solskyddsfilter

Olika UV-filter

UV-filter kan antingen vara kemiskt eller fysikaliskt. Båda framställs industriellt. Vad som skiljer dessa filter åt är hur de filtrerar bort UV-strålningen från huden. Fysikaliska filter reflekterar bort strålningen medan kemiska filter består av molekyler som absorberar strålningen och omvandlar den så att den blir oskadlig – en kemisk reaktion. Men dessa solskyddande substanser skyddar kanske inte lika bra mot UVA och UVB-strålning var för sig och just därför kombinerar man dem ibland. Fysikaliska UV-filter är vanliga i solskyddsprodukter som marknadsförs som naturliga eller ekologiska, men sådana produkter kan även innehålla kemiskt UV-filter.

Kemiska solskyddsfilter

Kemiska solskyddsfilter har ofta långa namn som Ethylhexyl Methoxycinnamate, Isoamyl P-methoxycinnamate eller Octocrylene.  Just dessa tre kan förekomma i solskyddsprodukter som marknadsförs som naturliga och ekologiska (Green People, Bodyfarm och Korres).  Men varför ska man alls bry sig om innehållet i just solskyddsprodukter? Man kan ju tycka att om vi inte använder dem mer än under en kort period under året så är det inga problem. Om produkterna dessutom marknadsförs som ekologiska eller naturliga så behöver man väl inte bekymra sig för miljön, eller?

Nåväl, här är lite info om dessa tre kemiska solskyddsfilter.

Isoamyl P-methoxycinnamate är en ester som framställs av isoamylalkohol och p-metoxikanelsyra. Läser man ett säkerhetsdatablad för den här kemikalien så står det bland annat under punkten Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp att man ska förhindra utsläpp i avloppssystemet. Dessutom kan man under rubriken Toxikologisk information läsa att ”Såvitt vi vet har inte de kemiska, fysikaliska och toxikologiska egenskaperna blivit helt utforskade”. Källa: Sigma Aldrich

Octocrylene är ett syntetiskt UV-filter som misstänks ansamlas (bioackumuleras) i både miljön och i människor. Men det är inte det enda utan ämnet är bara ett av många andra godkända uv-filter i solkrämer som stör spermiernas funktion.

Ethylhexyl Methoxycinnamate  (Octinoxate) är ett UV-filter som är hormonstörande och man har kunnat se att ansamlingen i vattenlevande organismer är hög. Källa: Toxnet och EWG. Ämnet framställs med hjälp av keten och p-metoxibensaldehyd. Källa: PubChem

Coral Guardian, en fransk organisation har skrivit en artikel om kemiska solskyddsfilter. I den nämner man bland annat att det tredje hotet mot korallrev efter klimatförändringar och föroreningar är oxybenzone och andra kemikalier. 2017 kunde man läsa om att man funnit spår efter UV-skyddande kemikalier i marina däggdjursvävnader, fisk, vatten och sand runt flera karibiska öar. 2018 kunde man läsa att Hawaii godkände ett lagförslag med verkan 1 januari 2021 om att förbjuda produkter som innehåller Oxybenzone och Octinoxate (Ethylhexyl Methoxycinnamate) eftersom dessa kemikalier är kända för att skada korallrev. . Dagens Nyheter har info om detta på svenska. När det gäller kemikalien oxybenzone (Benzophenone-3) skrev Supermiljöbloggen redan 2015 om vad den kan ställa till med i vår miljö och den 1 januari 2020 trädde ett nytt förbud i kraft och denna gången är det önationen Palau i Stilla havet som förbjuder alla solskyddsprodukter som innehåller följande kemikalier:

 • Oxybenzone (benzophenone-3) (se ovan)
 • Ethylparaben
 • Octinoxate (octyl methoxycinnamate) (se ovan)
 • Butylparaben
 • Octocrylene (se ovan)
 • 4-methyl-benzylidene camphor
 • Benzylparaben
 • Triclosan
 • Methylparaben
 • Phenoxyethanol

Ett annat kemiskt UV-filter är Avobenzone (Butyl Methoxydibenzoylmethane). Kemikalien hittas i solskyddsprodukter från t ex Annemarie Börlind (... "Natural Beauty" för att vara exakt). På deras webbsida kan man läsa följande: "Annemarie Börlind | Ekologisk hudvård med dokumenterad effekt." Trots detta så har man alltså valt att använda ett syntetiskt UV-filter i sina produkter. ECHA skriver så här om Avobenzone "May cause long lasting harmful effects to aquatic life".

Industrin och solskyddskemikalier

Enligt Läkemedelsverket så finns det idag ett begränsat antal ämnen som får användas som UV-filter i solskyddsprodukter – 29 st. Inom EU ja. Hur många andra liknande kemikalier finns det i övriga världen? Trots detta anser industrin att vi behöver ännu fler kemikalier och därför har en del marknadsintressenter i USA bildat något man kallar för Public Access To SunScreens (PASS) Coalition. Man tycker helt enkelt att vi ska använda mer solkräm. Medlemmarna i PASS är bland andra The Skin Cancer Foundation, Prevent Cancer Foundation, Beiersdorf, L’Oréal USA Products, Ashland Inc, BASF Corporation, DeWolf ChemicalFitz Chem CorporationMcCullough & Associates.  Exempelvis säger en talesperson från Ashland Inc. att “Vad vi försöker göra som en koalition är att underlätta godkännande av nya UV ingredienser”. Tja, vad tycker du om detta?

Solskyddsmedel – Läkemedelsverket

Solcremer og allergi – Videncenter for Allergi

Sunscreen creams break down into dangerous chemical compounds under the sunlight

PASS Pushes the Issue – HAPPI (Household and Personal Products Industry)

Dela