•  

    Tycker du om det du läser?

  • Bjud mig på en kopp kaffe

Selektiv transparens

Mikroskopiska svar och selektiv transparens

Mikroskopiska svar och selektiv transparens

För någon vecka sedan halkade jag in på Lavera Naturkosmetik's (UK) hemsida. Väl där så upptäckte jag att de har valt att beskriva enbart vissa beståndsdelar i sina produkter. Man har helt enkelt valt att på sin hemsida endast redogöra för de ingredienser som man kallar för aktiva.

Men vad hände med den andra delen av produktinnehållet? Varför får jag som konsument enbart ta del av "Plant ingredients" medans jag inget får veta om resterande del av ingredienserna? Varför denna selektiva transparens?

Så jag skrev till dem och frågade varför de enbart listar de aktiva ingredienserna och inte samtliga. Jag frågade varför de så aktivt väljer bort att informera om ursprunget till det resterande innehållet. Jag menade att det försvårar för mig som medveten konsument att faktiskt göra ett aktivt val gällande vilka ingredienser jag föredrar att betala för.

Tjugo dagar gick det och jag hade fortfarande inte fått något svar. Så jag skrev till dem igen och påtalade att jag inte hade fått något svar.

En vecka, sen kom svaret där de tackade för min feedback. Ett svar där de försåg mig med en lång redogörelse om att de endast använder ingredienser som överensstämmer med riktlinjerna för certifierad och kontrollerad naturlig kosmetika, som också överensstämmer med regler och standarder som fastställts av EU-kommissionen. Man passar också på att förklara för mig att för alla deras ingredienser finns det lagligt föreskrivna produktspecifikationer, utredningar, säkerhetsdatablad och / eller studier, bla bla bla... som utesluter möjligheten att ingredienserna i fråga skapar en giftig belastning för den mänskliga organismen. Vidare menar man att den vetenskapliga expertis och de inspektioner som regelbundet utförs och som är en del av deras eget kvalitetssäkringsförfarande för att uppfylla de certifieringsstandarder (som krävs för certifiering i enlighet med NATRUE) är det som utgör grunden för den garanti och ansvarskänsla som gör att de kan upprätthålla sin kvalitetsstandard av hela sitt produktsortiment. Pust!

Men avslutar med att berätta för mig att alla deras ingredienser listas i sin helhet både på förpackningen för varje produkt och på deras webbplats, under Ingredienser INCI / CTFA.

Vad i hela fridens namn, tänkte jag.

Naturligtvis kunde jag ha missat något. Så jag letade och letade efter någon typ av beskrivning av ursprunget till de resterande ingredienser. Jag testade återigen den där länken som de har döpt till "Plant ingredients" som man hittar under rubriken Lavera World, för det var det enda jag kunde hitta på deras sida som ens nämnde ordet ingredienser. Men jag hittade ingenting. Nada.

Så jag skrev till dem igen

Så jag skrev tillbaka och påpekade att jag fortfarande inte kunde hitta någon förklaring till alla deras ingredienser. Inte någonstans faktiskt.

Jag skrev att de kanske hade missuppfattat det jag skrev och jag till och med ursäktade mig för att jag kanske varit otydlig i det jag skrev. Jag tänkte att här måste jag ju vara övertydlig och därför förklarade jag att under rubriken Lavera World har de en länk som är döpt till "Plant ingredients". Om man klickar på den så får man fram en lista över alla så kallat aktiva ingredienser - en lista där man kan klicka på varje ingrediens och läsa om varifrån den kommer och hur den har bearbetats. Jag påpekade att det är just detta jag saknar för alla de andra ingredienserna och jag frågade ånyo varför de inte inkluderar alla ingredienser i denna lista.

Men icke sa nicke hjälpte det, för i sitt nästa svar meddelade de mig att de, för bättre tydlighet, bara beskriver huvudingredienserna i detalj och att alla andra ingredienser listas under INCI's. Slutligen hälsar man att om jag har ytterligare frågor angående de exakta ingredienserna i en produkt så ska jag känna mig fri att kontakta dem och de menar att de ser fram emot att höra från mig.

Så det gjorde jag ju, ha ha 🙂 För så enkelt blir de ju inte av med mig!

Någon dag därpå skickade jag därför återigen iväg frågan om hur xantangummi, heptylglukosid och natriumlaktat produceras. Passade förstås också på att fråga dem om hur råmaterialet (råvarorna) som används i processen produceras.

Sen damp svaret ner. Ett svar i vilket de ännu en gång påpekade att de endast använder ingredienser som överensstämmer med riktlinjerna för certifierad och kontrollerad naturlig kosmetika och som överensstämmer med de krav som har fastställts av EU-kommissionen. De fortsätter med att berätta för mig att det finns legala produktspecifikationer, undersökningar, säkerhetsdatablad och / eller studier för alla deras ingredienser som helt och hållet utesluter möjligheten att ingredienserna ifråga skapar en giftig belastning för den mänskliga organismen. Håll i hatten för man fortsätter med att poängtera att deras vetenskapliga expertis och de inspektioner som regelbundet utförs, som en del av deras eget kvalitetssäkringsförfarande och för att deras certifieringsstandarder ska uppfyllas, utgör grunden för deras certifieringar. Hmm... var det inte exakt detta svar jag fick förut?

Jag tänker att jag kanske börjar bli glömsk, men inte har jag väl ställt någon fråga om deras produktsäkerhet eller om ifall att deras produkter ger någon som helst toxisk påverkan? Nåväl, man avslutar återigen med att om jag skulle vilja veta mer om någon av deras ingredienser så ber man mig vänligen att kontakta deras supportteam.

Så, jag skrev till dem igen och poängterade att jag aldrig har ställt några frågor om deras produktsäkerhet eller om deras produkter har någon toxisk verkan och att jag hoppas att de kan besvara mina frågor om hur xantangummi, heptylglukosid och natriumlaktat produceras. Samtidigt passade jag på att påpeka att jag förmodar att de kan vara lika öppna med produktionsprocessen för ovanstående ingredienser som för de ingredienser som går under namnet "Plant"ingredients?

Fjorton dagar gick utan ett svar så jag skrev till dem igen. Och väntade. Till sist kom så ett svar där man förklarar för mig att xantangummi är ett naturligt förtjocknings- / geleringsmedel som produceras med hjälp av bakteriekulturer, som också har fuktgivande egenskaper. Natriumlaktat (ett majsbaserat fuktighetsmedel) ger fukt och härrör från jäst majs. Heptylglukosid är ett ytaktivt ämne som är tillverkat av socker och ricinbönor.

Svaret ger mig vetskap om vilken funktion de olika ingredienserna har, men informationen om hur de produceras är mikroskopiskt liten.

Mikroskopiska svar

Xantangummit produceras med hjälp av bakterier ja. Så mycket kan man upplysa mig om, men jag får inget veta om vad man matar bakterierna med för att xantangummit ska kunna bli till. Händelsevis så råkar jag känna till att industriella bakterier odlas biotekniskt. Hur som helst så menar CIR (1) att framställning av xantangummi sker genom fermentering (jäsning) av kolhydrater och Cosmetics Info (2) menar att dessa kolhydrater är glukos och majssirap (glukossirap) och som tur är sitter USDA (3) inne med information om att xantangummit fälls ut med hjälp av alkohol (isopropyl eller etanol), separeras, sköljs, pressas, torkas och mals. Trots detta fattas jag information om var någonstans glukosen / glukossirapen kommer från. Men lyckligtvis kan Dansukker (4) informera mig om att både glukos och glukossirap utvinns med hjälp av enzymer (5) och att ursprunget är stärkelse. Alltså redan industriellt bearbetade råvaror.

Natriumlaktat kommer från majs som jäses. Jaha, men hallå! Vad mer används i processen? Varför vill man inte berätta för mig att för att natriumlaktat ska bli till så måste man neutralisera mjölksyra med kaustiksoda? Det är nämligen så processen beskrivs av CIR (6). Sen att PubChem (7) informerar mig om att mjölksyran jäses fram från glukos, majssirap, melass, sockerbetsjuice, vassle, såväl som ris-, vete-, majs- och potatisstärkelse är ju en annan femma. Och enligt svar från NaTrue behöver de ursprungliga spannmålen eller rotfrukterna som mjölksyran framställs ifrån inte vara ekologiska och man svarar så här på frågan om vad mjölksyran renas med; "The finer details of the production processes are confidential to the manufacturer so we are unable to provide more detailed information on the process."

Heptylglukosid menar man är tillverkat av socker och ricinbönor. Hmm... Det är så himla lätt att bli vilseledd för det låter ju så väldigt naturligt. Läser man vad CosIng (8) skriver så erhålls den här tensiden genom kondensering av heptylalkohol med glukos. Apropå heptylalkohol ja, så menar PubChem (9) att ursprunget till exempel kan vara heptaldehyd och att det i produktionen används utspädd ättiksyra. Och den där heptaldehyden däremot, ja den fås från exempelvis destillering av ricinolja alternativt vad som kallas för pyrolytisk (10) klyvning av ricinolsyra (fettsyra). Äntligen, där är den där ricinbönan ju...

Fast man missar helt att berätta för mig vad PubChem (11) informerar om, nämligen att ricinolsyran kan utvinnas genom förtvålning eller hydrolys av ricinolja. Allt detta sker alltså långt innan man alls kan tillverka den där heptylalkoholen som sedan blandas med glukos. Ja, den där glukosen ja, den höll jag på att glömma. Dansukker menar alltså att glukos utvinns med hjälp av exempelvis enzymer och ursprunget är stärkelse (se ref. 4 och 5). Men för all del, vill Lavera kalla glukos för socker trots att det var längesedan den där betan plockades upp ur åkern, så får man väl göra det, tänker jag.

Deras pytteinformation var ju föga upplysande och om jag vill veta vad jag som konsument verkligen betalar för så måste jag fråga, fråga och fråga. Man måste liksom dra svaret ur dem och till slut så tröttnar man. Då börjar man leta information själv. Och framför allt så betalar man ju inte för något som man inte vet vad det är och var det kommer ifrån. Inte jag i alla fall.

Varför denna selektiva transparens?

Tycker du att det är okej att företag informerar om enbart vissa utvalda ingredienser eller vill du också, precis som jag, bli upplyst om ursprunget till hela produktinnehållet?

Källor

(1) CIR, Safety Assessment of Microbial Polysaccharide Gums as Used in Cosmetics IJT 35(Suppl. 1):5-49, 2016

(2) Cosmetics Info, Xanthan Gum https://cosmeticsinfo.org/ingredient/xanthan-gum

(3) USDA, Xanthan Gum Handling/Processing, Technical Evaluation Report Compiled by ICF International for the USDA National Organic Program

(9) Dansukker, Glukos https://www.dansukker.se/se/om-socker/sotningslexikon.aspx#g

(10) Enzymer är proteiner som utför (katalyserar) kemiska reaktioner och enligt Omics International framställs enzymer från jäst eller bakterier.

Lunds Universitet, Bioraffinaderiportalen, Enzymatisk katalys https://www.lth.se/biorefinery/forskning/enzymatisk-katalys/

Omics International, Enzyme Production By Fermentation Technology https://www.omicsonline.org/enzyme-production-by-fermentation-technology-scholarly-open-access-journals.php

(6) CIR, Final Report on the Safety Assessement of Glycolic Acid, Ammonium, Calcium, Potassium, and Sodium Glycolates, Methyl, Ethyl, Propyl, and Butyl Glycolates, and Lactic Acid Ammonium, Calcium, Potassium, Sodium, and Tea-Lactates, Methyl, Ethyl, Isopropyl, and Buty-l Lactates, and Lauryl, Myristyl, and Cetyl Lactates IJT 17(S1):1-241, 1998

(7) National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Lactic acid, CID=612, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lactic-acid

(8) CosIng, Heptyl Glucoside https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details_v2&id=92141

(9) National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. 1-Heptanol, CID=8129, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1-Heptanol

(10) Pyrolys är en termokemisk behandling där materialet utsätts för hög temperatur i frånvaro av syre vilket leder till bildning av nya molekyler. ETIA: Ecotechnologies for industry, Pyrolysis – definition http://www.biogreen-energy.com/what-is-pyrolysis/

(11) National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Ricinoleic acid, CID=643684, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ricinoleic-acid

Tycker du om det du läser?
Då kan du
bjuda mig på en kopp kaffe
Vill du få tillgång till låsta artiklar som är fria från annonslänkar?
Då kan du skapa ett konto genom att bjuda mig på en kopp kaffe här
Annars läser du fortsatt allt annat helt gratis 🥰

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.