•  

    Tycker du om det du läser?

  • Bjud mig på en kopp kaffe

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Friskrivning

Innehållet på Noterat på Ekohyllan presenteras i god tro och tros vara korrekt. Noterat på Ekohyllan som är en privat blogg ger därför inga garantier för riktigheten av innehållet. Det är upp till användaren av tjänsten att besluta om innehållet passar användarens ändamål. Vid användning av Noterat på Ekohyllan samtycker användaren att användning sker på egen risk.

Ansvarsbegränsning

Noterat på Ekohyllan som är en privat blogg ska inte hållas ansvarig för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller påföljande skador som ett resultat av användning av webbplatsen Noterat på Ekohyllan eller för kostnaden eller de transaktioner som görs vid användning av den betalservicetjänst som används på webbplatsen Noterat på Ekohyllan som är en privat blogg. Noterat på Ekohyllan ska inte heller hållas ansvarig för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller påföljande skador som ett resultat av att någon obehörig gör intrång i användardata vid transaktioner som rör betalservicetjänsten som används på webbplatsen Noterat på Ekohyllan även om Noterat på Ekohyllan har blivit underrättad om eventuell skada.

Uppsägning av villkor

Noterat på Ekohyllan förbehåller sig rätten att avbryta eller säga upp / avbryta samarbete med de tjänster / leverantörer som används på webbplatsen Noterat på Ekohyllan omedelbart och utan föregående meddelande.

Ändringar av webbplatsen

Noterat på Ekohyllan får ändra eller lägga ner webbplatsen med eller utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot användaren.

Ändringar av sekretesspolicyn

Denna text kan komma att ändras utan föregående meddelande. Kom tillbaka ofta för att se om det skett några uppdateringar eller ändringar i denna sekretesspolicy.