• Bli en Patreon

     

    Om du vill bidra lite extra och bli en patreon så möjliggör du för mig att avsätta mer av min tid till att skriva om innehållet i produkter på ekohyllan. Annars läser du min blogg fortsatt helt gratis. 

     

    Patreon är den största plattformen för frivilliga betalningar av saker till framför allt kreatörer av olika slag. Du väljer själv vilken summa du vill bidra med, exempelvis 1 dollar i månaden och uppåt och du kan när som helst ändra summa eller avsluta.

Konsumenträttigheter

Konsumentlagstiftning

Konsumentlagstiftningen ger inte dig som konsument rätt att få veta något om de ingående kemikalierna i en naturlig, ekologisk eller miljövänlig hudvårdsprodukt. Näringsidkaren kan neka att lämna ut uppgifterna. (Källa: Kommunens konsumentvägledning).

Marknadsföring

Men enligt marknadsföringslagen gäller att en näringsidkare inte får använda felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande, vilket särskilt gäller produktens ursprung. Skulle den aktuella produkten inte vara naturlig, ekologisk och miljövänlig anses uppgiften vara vilseledande och därmed otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. (Källa: Kommunens konsumentvägledning).

Den 20 januari 2021 kom en ny dom i vilken man menar att "... det tydligt behöver framgå vad som avses med ekologisk och eko i reklamen." Vidare skriver man på Konsumentverkets sida att "Det räcker inte att hänvisa konsumenten till mer information på en annan sida på webbplatsen utan förklaringen, "kvalificeringen" som det heter i juridiska termer, måste finnas alldeles intill begreppen. Det är extra viktigt med tydlighet, skriver domstolen, eftersom många konsumenter uppfattar begreppen ekologisk och eko som något positivt för miljön"

Man skriver också att "Domstolen fann inte heller att det var tillräckligt tydligt att bara ha med märkningen Ecocert Cosmos Organic som en förklaring till vad som menas med ekologisk."

För att kunna ta ett välgrundat beslut så måste du som konsument ha koll på ursprunget till kemikalierna som används. Det kan du få genom att använda KemikalieKollen men du kan också följa vad jag skriver här på min blogg. Men varför inte börja med att läsa lite om olika begrepp.

Myndigheter

Myndigheter tillhandahåller inte något regelverk för ekologiska hudvårdsprodukter. Däremot finns det  både inom EU och i USA många olika frivilliga certifieringssystem för marknadsföring av sådana produkter. Läs mer om märkningar.

Djurprodukter

Bra att känna till är att pälsvårdsprodukter räknas enligt lagstiftningen som kemiska produkter och är därför Kemikalieinspektionens område. Kemikalieinspektionen har ansvaret när det gäller effekterna på miljön och Läkemedelsverket har ansvaret då det rör sig om effekterna på människor.