• Bli en Patreon

     

    Om du vill bidra lite extra och bli en patreon så möjliggör du för mig att avsätta mer av min tid till att skriva om innehållet i produkter på ekohyllan. Annars läser du min blogg fortsatt helt gratis. 

     

    Patreon är den största plattformen för frivilliga betalningar av saker till framför allt kreatörer av olika slag. Du väljer själv vilken summa du vill bidra med, exempelvis 1 dollar i månaden och uppåt och du kan när som helst ändra summa eller avsluta.

Begrepp att känna till

Rättvis handel

Rättvis handel är ett samarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter. Samarbetet syftar till att förbättra situationen för producenter, att öka deras tillgång till marknader och att arbeta för en hållbar utveckling. Rättvis handel ska ge producenter, främst missgynnade småskaliga producenter, möjligheten att förbättra sin levnadsstandard och arbetsförhållanden. De som arbetar med rättvis handel har som mål att verka för social jämlikhet, skydd för miljön och ekonomisk trygghet genom långvariga handelsförbindelser. Rättvist handlade produkter utgår från IFAT's kriterier.

Rättvisemärkt

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med inriktning på mänskliga rättigheter. Rättvisemärkningen garanterar att odlarna har fått skälig betalning för sitt arbete, att barnarbete motverkas och att ekologisk odling uppmuntras. Det betyder alltså inte att produkterna är fria från petrokemikalier och inte heller att produkten är ekologisk eller ens naturlig. Det är enbart de växtbaserade ämnena i en Fairtrade-märkt produkt som är just Fairtrademärkta.

Här kan du läsa mer om Fairtrademärkta hudvårdsprodukter

Ekologiskt

Ekologisk produktion innebär i korthet att inga kemiska bekämpningsmedel och ingen konstgödsel får användas i odlingen. Djur ska få utlopp för sina naturliga beteenden, vistas ute och äta ekologiskt foder. Genmodifierade organismer (GMO) är inte tillåtna. När något är ekologiskt syftar man till vilken odlingsmetod som har använts, men också till de frivilliga regelverk som de olika certifieringsorganen har åtagit sig att följa. Men att certifieringsorganens regelverk används betyder inte att hudvårdsprodukter som marknadsförs under parollen ekologiskt per automatik är fria från industriellt mycket processade kemikalier.

Ekologisk

Odlad, uppvuxen och förvarad utan användning av kemikalier, växtgift, bekämpningsmedel och andra kraftfulla gifter. Existerar i, eller är formad av naturen; inte artificiell. Refererar i allmänhet till obesprutade och icke genmanipulerade ingredienser som kommer från ekologiskt odlade plantor. Detta betyder alltså inte att grödan som vuxit upp på en ekoodling har blivit bearbetad på minsta möjliga vis. Det betyder inte ens att kemikalien som processas från den naturliga grödan och som sedermera ekocertifieras är naturlig - även om själva grödan är ekologiskt odlad. Industriella produktionsprocesser som anses vara minimal bearbetning för den här kemikaliekategorin kan exempelvis vara hydrolys (delning av molekyler), hydrogenering (härdning av oljor), förestring och transesterifiering (sammanfogning av alkoholer (t ex glycerin, cetylalkohol eller fenoxialkohol) och syror (t ex fettsyra eller mjölksyra)). Fettsyror är till exempel ämnen som först måste processas från t ex naturliga oljor innan man kan sammanfoga dem med andra ämnen - ämnen som kanske också måste tas fram industriellt.

Certifierat ekologisk

Ekologiskt intresserade organisationer har en internationell paraplyorganisation IFOAM, International Federation of Agriculture Movements. IFOAM fastställer baskrav för ekologisk odling som vissa märkningsorganisationer valt att följa när de sätter upp kriterier för vad som får märkas med deras märke. För att få skriva ”ekologiskt odlad” på ett livsmedel måste odlingen uppfylla EU:s krav på ekologisk odling och vara kontrollerad av ett godkänt certifieringsorgan. Märkningar godkända av IFOAM klarar EU:s krav. Exempel på sådana märken är USDA (USA), KRAV (Sverige), Soil Association (Storbritannien), CCOF-international (USA).

Jag skulle vilja säga så här - en certifiering av en ackrediterad organisation är det enda sättet att se till att produkterna lever upp till de olika certifieringsorganens helt frivilliga krav för vad just de anser vara ekologiskt. Ekocertifierade varor innehåller ofta substitutkemikalier som, om man ser till definitionen av ekologisk, inte alls matchar själva begreppet.

Naturligt

En produkt som marknadsförs som naturlig ska ju huvudsakligen innehålla ingredienser med ett naturligt ursprung. Det behöver dock inte betyda att ingrediensen kommer direkt från jorden eller en planta och att den är minimalt processad (se nedan förklaringen om begreppet naturlig). Om en produkt säljs som naturlig så kan råmaterialet (råvaran) – grödan – trots detta vara besprutad och bidra till skogsskövling och kanske också andra problem i naturen. En ingrediens som sägs ha ett naturligt ursprung kan också (men behöver inte) vara framställd inom storskalig industri med hjälp av andra industriellt producerade kemikalier eller med hjälp av biotekniskt framtagna mikroorganismer. Om produkten är certifierat naturlig så används som regel inga gentekniskt framtagna mikroorganismer. Däremot är icke-genmodifierade mikroorganismer väldigt vanliga i produktionen. (Mikroorganismer används också flitigt i produktionsprocessen för certifierat ekologiska produkter.)  Här har jag skrivit lite om hudvårdsprodukter med ett 100 % naturligt ursprung

Naturlig

Växten/plantan/grödan kommer från naturen. Den kan vara odlad eller vildväxande, men har ej blivit modifierad till något helt annat utan bara till en olja eller pulver etc och är ej artificiell. Den naturliga växten/plantan/grödan har ej blivit processad med hjälp av andra syntetiska/skadliga kemikalier och har ej blivit processad till vad som kallas för en oleokemikalie. Växten/plantan/grödan har oftast inte genomgått någon längre produktionsprocess än till exempel kallpressning alternativt krossning/rensning/torkning/extraktion osv.

Till exempel existerar ju aminosyror, proteiner, peptider, xylitol, vitaminer, citronsyra, cellulosa, bensoesyra osv i naturen. Dessa beståndsdelar finns ju helt naturligt i växter och andra grödor som är både konventionellt och ekologiskt odlade, men de tillverkas också i stor industriell skala. Trots detta anser man inom "eko"industrin att dessa ämnen, när de har blivit industriellt producerade är likvärdiga de som finns i naturen och således godkänns de i en produkt som marknadsförs som både naturlig och ekologisk. Problemet är att i naturen har dessa ämnen andra molekyler i sin närhet och alla dessa samverkar på ett eller annat sätt på ett för naturen självklart sätt. Det betyder att ämnena i sitt naturliga tillstånd således inte tas ur sitt sammanhang så som görs när man inom industrin manipulerar, bearbetar och framställer dessa. I naturen har allt sin alldeles bestämda funktion. Inom industrin tilldelas dessa ämnen en funktion som anses kunna inbringa pengar eller ge dig som konsument en fördel - beroende på hur man väljer att se det.

Utöver detta hittar man också ofta ämnen som anses vara naturliga, men som helt och hållet produceras industriellt med hjälp av mikroorganismer så som svampar och bakterier men även jäst, på etiketten. Exempel på sådana är Xanthan Gum, Gellan Gum, Sclerotium Gum, Rhizobian Gum, Biosaccharide Gum-1, -2, -3 och -4 samt Beta-Glucan. I min värld är sådana ämnen varken naturliga eller ekologiska.

Syntetisk

Ett ämne som är tillverkat genom en kemisk process eller genom en process som kemiskt förändrar en substans från naturligt förekommande växter, mineraler eller djur. Ett uppenbart exempel är petrokemikalier, men många oleokemikalier och andra raffinerade kemikalier som används i ekologiska/naturliga produkter har oftast inte alls någon som helst likhet med den ursprungliga källan (växter, djur eller mineralkällor). Det är till och med så att man hittar syntetiska konserveringsmedel i hudvårdsprodukter som marknadsförs som ekologiska.

Info hämtad från bl a Fairtrade, Rättvis Handel, Jordbruksverket, USDA, Soil Association, KRAV, Organic Consumers Association, EcoCert, Cosmos. Mina kommentarer baseras på kunskap om innehållet i produkter som marknadsförs som ekologiska eller naturliga, inhämtad mellan åren 2005-2017.

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar (c:a en tia) per månad.

Relaterat innehåll på bloggen