Konsumenträttigheter

Konsumentlagstiftning

Konsumentlagstiftningen ger inte dig som konsument rätt att få veta något om de ingående kemikalierna i en naturlig, ekologisk eller miljövänlig hudvårdsprodukt. Näringsidkaren kan neka att lämna ut uppgifterna. (Källa: Kommunens konsumentvägledning).

Marknadsföring

Men enligt marknadsföringslagen gäller att en näringsidkare inte får använda felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande, vilket särskilt gäller produktens ursprung. Skulle den aktuella produkten inte vara naturlig, ekologisk och miljövänlig anses uppgiften vara vilseledande och därmed otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. (Källa: Kommunens konsumentvägledning).

Den 20 januari 2021 skrev man på Konsumentverket om en ny dom i vilken man menar att "... det tydligt behöver framgå vad som avses med ekologisk och eko i reklamen." Texten är numera borttagen från Konsumentverkets webbsida, därför har jag länkat till min egen skärmdump som jag tog innan de plockade bort nyheten.

Konsumentverket skrev att "Det räcker inte att hänvisa konsumenten till mer information på en annan sida på webbplatsen utan förklaringen, "kvalificeringen" som det heter i juridiska termer, måste finnas alldeles intill begreppen. Det är extra viktigt med tydlighet, skriver domstolen, eftersom många konsumenter uppfattar begreppen ekologisk och eko som något positivt för miljön"

Man skrev också att "Domstolen fann inte heller att det var tillräckligt tydligt att bara ha med märkningen Ecocert Cosmos Organic som en förklaring till vad som menas med ekologisk.".

På Konsumentverkets sida kan du läsa mer om Miljöpåståenden i reklam. Där hittar du också mer information om domen i målet KO - Midsona (PMT 1782-21).

Nyligen röstade EU-parlamentet för att det ska bli "... förbjudet att använda allmänna påståenden som "miljövänlig", "naturlig", "biologiskt nedbrytbar", "klimatneutral" och "eko" om dessa inte styrks av detaljerade bevis".

Svensk Handel har gjort en Checklista vid miljöpåståenden i reklam.

För att kunna ta ett välgrundat beslut när det gäller frågan om vad du vill lägga dina pengar på så måste du fundera på om det räcker för dig att en produkt är certifierad av något kontrollorgan eller om du vill gå lite längre och faktiskt ta reda på hur de nya industridesignade kemikalierna som godkänns i ekoprodukter tillverkas. Det kan du t ex göra genom att använda KemikalieKollen men du kan också följa vad jag skriver här på min blogg.

Myndigheter

Myndigheter tillhandahåller inte något regelverk för ekologiska hudvårdsprodukter. Däremot finns det  både inom EU och i USA många olika frivilliga certifieringssystem för marknadsföring av sådana produkter. Läs mer om märkningar.

Djurprodukter

Bra att känna till är att pälsvårdsprodukter räknas enligt lagstiftningen som kemiska produkter och är därför Kemikalieinspektionens område. Kemikalieinspektionen har ansvaret när det gäller effekterna på miljön och Läkemedelsverket har ansvaret då det rör sig om effekterna på människor.