Tvål

Tvål är kemi.
Man kan inte göra en tvål utan någon form av kemi. Det finns både naturliga och syntetiska tensider. Tvål är en naturlig tensid. Tvål är en tensid oavsett om den marknadsförs som ekologisk eller konventionell.

Förtvålning, vad är det?
Förtvålning innebär att en fettsyra reagerar med en bas och bildar ett salt. Vanlig fast tvål är alltså saltet av till exempel kokosfettsyra och kaustiksoda (natriumhydroxid). För att fett ska förtvålas behövs något alkaliskt, exempelvis kaustiksoda. Vid tvålframställning sönderdelas fettet till glycerol och fettsyror. När fettet är sönderdelat fälls sedan tvålen ut genom en tillsats av salt (natriumklorid). Tvålen tillvaratas och den kvarvarande vätskan från förtvålningen är rik på glycerin från fettet och det är detta som man kallar för naturligt glycerin. Exempel på hur INCI-namnet på en förtvålad kokosolja ser ut är: Sodium Cocoate. Sodium betyder natrium.

Så vad är egentligen fast tvål?
Fasta tvålar görs i regel med hjälp av kaustiksoda, vatten och något fett. Fett från oljor delas upp med kaustiksoda till fettsyror och glycerin. Det här ger fria fettsyror som reagerar med vattnet och då bildar saltet - som är själva tvålen.

Flytande tvål & såpa
Ibland ser man beskrivningen ”Försåpad kokosolja” på tvåletiketten. Det här ska egentligen vara tvål eller rättare sagt såpa. INCI-namnet för försåpad kokosolja är Potassium Cocoate. Potassium betyder kalium. Det här är inte en syntetisk tensid.

Så vad är egentligen flytande tvål?
Flytande tvål görs med hjälp av vatten, kali (pottaska) och något fett. Fett från oljor får reagera med kaliumhydroxid till en kaliumtvål. Det är det som vi kallar för såpa.

Relaterat innehåll från bloggen