Xantangummi

Xantangummi är en vanlig ingrediens i produkter som är ekocertifierade. Trots att ämnet inte är en ren jordbruksprodukt beskrivs det som ett naturligt förtjockningsmedel.

Xantangummi är industriellt framställt av glukos och mikroorganismer - bakterien Xanthomonas campestris,  som kan vara genmodifierad. Under tillverkning renas ämnet med Isopropylalkohol som är en petrokemikalie. Glukosen i sin tur kan framställas från plantageodlad majs, som i sin tur har raffinerats.

Det kluriga är att själva ordet ”naturligt” inte behöver betyda att ämnet Xantangummi är framodlat från ett frö eller kommer direkt från en växt eller att ämnet är minimalt processat. I det här fallet refererar ordet naturligt till något som inte skulle ha funnits i naturen egentligen.

Xanthan gum manufacturing process

Andra biotekniskt framtagna ämnen kan vara Biosaccharide Gum-1, Sclerotium Gum, Beta-Glucan och Rhizobian Gum. Finns även varianter på dessa.

CIR - Microbial Polysaccharides

Relaterat innehåll från bloggen