Raffinerade kemikalier – Nej Tack!

Att konventionella hudvårdsprodukter innehåller raffinerade kemikalier är ju inget nytt, men att hudvårdsprodukter som marknadsförs som naturliga, ja ibland även ekologiska, innehåller sådant skräp är kanske inte alla överens om. Emellertid gör de det. Viktigt att poängtera att hudvårdsprodukter som inte bär en ekocertifiering dock kan vara värre innehållsmässigt. Nåväl, produkter som är miljömärkta innehåller ännu fler så kallat gröna kemikalier som alltså inte är i närheten av ekocertifierade sådana.

Med grön kemi omvandlar man de en gång så naturliga grödorna och växterna till något som inte skulle ha funnits i naturen egentligen – man använder exempelvis genmodifierade mikroorganismer och DNA-teknik. Man separerar grödorna till sina beståndsdelar och förändrar dem till oigenkännlighet med hjälp av bioraffinering. Ett bioraffinaderi är en typ av anläggning där man bland annat producerar kemikalier från råvaror som är biobaserade, det vill säga olika slags jordbruksprodukter. Så långt är det naturligtvis bättre än att man utgår ifrån råolja. Men det handlar likväl om att man utvinner och finfördelar (raffinerar) olika material så att det blir till nya material som annars kanske aldrig skulle ha funnits. Det handlar väldigt mycket om tillväxt och ekonomi när man diskuterar gröna kemikalier. Särskilt handlar det då om stärkelse, cellulosafibrer och cellulosaderivat, oljor, fettsyror och jäsningsprodukter. Ett par exempel på raffinerade gröna kemikalier hittar du här.

Man utvinner till exempel glukos (sockerart) från stärkelse (vete eller majs) eller från cellulosa (träd eller bomull). Glukos som man sedan använder vid själva raffineringen. Hydrolys är en form av raffinering med vilken man delar upp ett ämne i små beståndsdelar med hjälp av till exempel enzymer. Ja, enzymer som förstås också är framställda utifrån något. Både enzymer och de substrat som används kan vara gentekniskt framtagna. Dessutom använder man också storskaligt odlade bakterier och svampar för att kunna omvandla ämnena till gröna kemikalier. Bakterierna och svamparna kallas för mikroorganismer och dessa kan också vara genmodifierade.

Råmaterialen (grödorna) som används i produktionen av gröna kemikalier behöver inte vara ekologiska, vilket i praktiken betyder att de kan vara besprutade. Problemet är att om de inte är certifierat ekologiska kan de även komma från genmodifierade grödor som odlats på stora plantager.

Bioraffinaderi – ”en anläggning för fraktionering, raffinering, bearbetning och förädling av förnybara råvaror”. Källa: Cleantech – The Biorefinery Concept

Dela

Kommentera