Om ekoindustrin

ANNONS

Industriell dominans på ekohyllan

När jag tänker på en produkt som är naturlig och ekologisk så tänker jag att den innehåller färre ingredienser än en konventionell och jag tänker också att dess innehåll är mindre bearbetat än vad innehållet i konventionella produkter är. Men att tänka så visade sig vara helt fel. Ekologiskt är inte längre en odlingsmetod utan en storskalig industri.

Känner du till att den näst största gruppen kemikalier finns i hudvårdsprodukter? Men vi behöver ännu fler tycker industrin och därför saluför man numera sina substanser med en naturlig touch, ackompanjerat av termer som för tankarna till gröna fält och blommande ängar - ekologiskt, hållbart och miljövänligt är på modet. Men vad är det egentligen vi betalar för när vi köper hudvårdsprodukter som marknadsförs som naturliga eller ekologiska?

Jag har varit i kontakt med svenska företag vars ovillighet att lyfta på locket gränsar till tjurskallighet. Uppenbarligen verkar man inte alls vilja veta hur grödorna – majsen, vetet, sojabönan, potatisen eller kokosnöten – är odlade och sedermera bearbetade. Andra företag svarar att de inte har kunskap om detta och åter andra låter meddela att det är sekretessbelagd information och att de enda som behöver veta något är berörda myndigheter. Synd då att vi inte har någon myndighet som reglerar vad som får sägas vara ekologiskt och naturligt inom skönhetsindustrin.

Således dominerar storindustrin och de många certifieringsorganen är inte sena att hänga på. Det medför att det naturliga och ekologiska ofta åsidosätts till förmån för många nya raffinerade kemikalier. Så länge man kan hitta nya framställningstekniker och så länge vi konsumenter bara tar förgivet att reklamen stämmer med verkligheten, så länge kommer man fortsätta att använda ord som naturlig och ekologisk på produkter som vid en närmare granskning inte är det.

Marknadstrender

När man läser om marknadstrenderna inom den här industrin så blir man varse att de här fabrikörerna är väldigt måna om att framstå som om att de bryr sig om naturen. Det är tydligt att man som tillverkare bör iaktta största försiktighet och inte grönmåla de kemikalier som man framställer, eftersom det kan leda till brist på förtroende från oss medvetna konsumenter. Ja, självklart är det så. Man har börjat förstå att vi är intresserade av vad vi betalar för.

Produkterna på ekohyllan är följaktligen fulla med allsköns nydesignade kemikalier. Samtidigt är det ju bra att industrin skippar fossilberoendet och istället utgår från växter och andra grödor vid kemikalieproduktion. Det har jag definitivt ingenting emot. Emellertid är det ovanligt att de här nya gröna kemikalierna kan sägas vara ekologiska och naturliga om man ser till vad dessa begrepp syftar till. Och det stör mig att produkter med dylika kemikalier är placerade på ekohyllan. Dessutom blir jag upprörd när jag ser att högen med patenterade kemikalier växer, vilket ju gör det omöjligt för mig som konsument att få någon som helst information om tillverkningen. Det här gör mig som medveten konsument beklämd och jag frågar mig om ordet ekologiskt är på väg att urholkas?

Ja, som sagt, den näst största gruppen kemikalier används idag till produktion av hudvårds-, hårvårds- och kroppsvårdsprodukter. Den största gruppen kemikalier? Ja, den används inom matindustrin. Och då tänker jag att om man äter ekologisk mat kan man väl fundera på ekologisk hudvård

Relaterat innehåll från bloggen