Begrepp att känna till

ANNONS

Rättvis handel

Rättvis handel är ett samarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter. Samarbetet syftar till att förbättra situationen för producenter, att öka deras tillgång till marknader och att arbeta för en hållbar utveckling. Rättvis handel ska ge producenter, främst missgynnade småskaliga producenter, möjligheten att förbättra sin levnadsstandard och arbetsförhållanden. De som arbetar med rättvis handel har som mål att verka för social jämlikhet, skydd för miljön och ekonomisk trygghet genom långvariga handelsförbindelser. Rättvist handlade produkter utgår från IFAT's kriterier.

Rättvisemärkt

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med inriktning på mänskliga rättigheter. Rättvisemärkningen garanterar att odlarna har fått skälig betalning för sitt arbete, att barnarbete motverkas och att ekologisk odling uppmuntras.

Här kan du läsa mer om Fairtrademärkta hudvårdsprodukter

Ekologiskt

Ekologisk produktion innebär i korthet att inga kemiska bekämpningsmedel och ingen konstgödsel får användas i odlingen. Djur ska få utlopp för sina naturliga beteenden, vistas ute och äta ekologiskt foder. Genmodifierade organismer (GMO) är inte tillåtna.

Ekologisk

Odlad, uppvuxen och förvarad utan användning av kemikalier, växtgift, bekämpningsmedel och andra kraftfulla gifter. Existerar i, eller är formad av naturen; inte artificiell. Refererar i allmänhet till obesprutade och icke genmanipulerade ingredienser som kommer från ekologiskt odlade plantor med respekt för miljön. Inga kemiska bekämpningsmedel och ingen konstgödsel får användas i odlingen. I verkligheten räcker det att en hudvårdsprodukt som marknadsförs som ekologisk innehåller endast en liten del ekologiska ämnen - detta gäller t ex EcoCert.

Certifierat ekologisk

Ekologiskt intresserade organisationer har en internationell paraplyorganisation IFOAM, International Federation of Agriculture Movements. IFOAM fastställer baskrav för ekologisk odling som vissa märkningsorganisationer valt att följa när de sätter upp kriterier för vad som får märkas med deras märke. För att få skriva ”ekologiskt odlad” på ett livsmedel måste odlingen uppfylla EU:s krav på ekologisk odling och vara kontrollerad av ett godkänt certifieringsorgan. Märkningar godkända av IFOAM klarar EU:s krav. Exempel på sådana märken är USDA (USA), KRAV (Sverige), Soil Association (Storbritannien), CCOF-international (USA).

Jag skulle vilja säga så här - en certifiering av en ackrediterad organisation är det enda sättet att se till att produkterna lever upp till de olika certifieringsorganens krav för vad just de anser vara ekologiskt. Ekocertifierade varor innehåller ofta substitutkemikalier som, om man ser till definitionen av ekologiskt, inte alls matchar själva begreppet.

Naturligt

En produkt som marknadsförs som certifierat naturlig innehåller huvudsakligen ingredienser från naturligt ursprung. Det behöver inte betyda att ingrediensen kommer direkt från jorden eller en planta och att den är minimalt processad. Den kan till och med vara framställd inom storskalig industri med hjälp av kemikalier från petroleumindustrin eller med hjälp av gentekniskt framtagna mikroorganismer. Om en produkt säljs som naturlig så kan råmaterialet – grödan – faktiskt vara besprutad och bidra till skogsskövling.

Naturlig

Kommer från naturen. Har ej blivit modifierad och är ej artificiell. Har ej blivit processad med hjälp av skadliga kemikalier. Kan vara odlad eller vildväxande. Är ej en oleokemikalie.

Här har jag skrivit lite om hudvårdsprodukter med ett 100 % naturligt ursprung

USDA’s definifion av syntetisk och icke syntetisk:

Syntetisk (USDA definition)

Ett ämne som är formulerat eller tillverkat genom en kemisk process eller genom en process som kemiskt förändrar en substans ur naturligt förekommande växter, djur eller mineralkällor, förutom att denna benämning inte skall tillämpas på ämnen som skapats av naturliga biologiska processer. Syntetiska ingredienser är i allmänhet inte tillåtna i produkter som är ekologiska. Jag är dock skeptisk till det sistnämnda då många oleokemikalier inte alls har någon som helst likhet med den ursprungliga källan.

Icke syntetisk (naturlig) (USDA definition)

Ett ämne som härrör från mineral, växt, eller djur och att det inte genomgår en syntetisk process. Vid tillämpningen av denna del, är icke syntetiskt använt som en synonym för naturlig.

Info hämtad från Fairtrade, Rättvis Handel, Jordbruksverket, USDA, Soil Association, KRAV, Organic Consumers Association, EcoCert, Cosmos samt egen konklusion baserad på kunskap om innehållet i produkter som marknadsförs som ekologiska eller naturliga, inhämtad mellan åren 2005-2017.

Relaterat innehåll på bloggen