Begrepp att känna till

ANNONS

Hudvårdsprodukter med ett bättre innehåll

ClearLife - Deodorant från Vermont Soap Organics

ClearLife - Tandkräm Spearmint från Earthpaste

ClearLife - Flytande tvål från Akamuti

ClearLife - Lip Balm från Hurraw

Rättvis handel

Rättvis handel är ett samarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter. Samarbetet syftar till att förbättra situationen för producenter, att öka deras tillgång till marknader och att arbeta för en hållbar utveckling. Rättvis handel ska ge producenter, främst missgynnade småskaliga producenter, möjligheten att förbättra sin levnadsstandard och arbetsförhållanden. De som arbetar med rättvis handel har som mål att verka för social jämlikhet, skydd för miljön och ekonomisk trygghet genom långvariga handelsförbindelser. Rättvist handlade produkter utgår från IFAT's kriterier.

Rättvisemärkt

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med inriktning på mänskliga rättigheter. Rättvisemärkningen garanterar att odlarna har fått skälig betalning för sitt arbete, att barnarbete motverkas och att ekologisk odling uppmuntras. Det betyder alltså inte att produkterna inte innehåller petrokemikalier och inte heller att produkten är ekologisk. Det är enbart de växtbaserade ämnena i en Fairtrade-märkt produkt som är just Fairtrademärkta.

Här kan du läsa mer om Fairtrademärkta hudvårdsprodukter

Ekologiskt

Ekologisk produktion innebär i korthet att inga kemiska bekämpningsmedel och ingen konstgödsel får användas i odlingen. Djur ska få utlopp för sina naturliga beteenden, vistas ute och äta ekologiskt foder. Genmodifierade organismer (GMO) är inte tillåtna.

Ekologisk

Odlad, uppvuxen och förvarad utan användning av kemikalier, växtgift, bekämpningsmedel och andra kraftfulla gifter. Existerar i, eller är formad av naturen; inte artificiell. Refererar i allmänhet till obesprutade och icke genmanipulerade ingredienser som kommer från ekologiskt odlade plantor med respekt för miljön. Inga kemiska bekämpningsmedel och ingen konstgödsel får användas i odlingen. I verkligheten räcker det att en hudvårdsprodukt som marknadsförs som ekologisk innehåller endast en liten del ekologiska ämnen - detta gäller t ex EcoCert.

Certifierat ekologisk

Ekologiskt intresserade organisationer har en internationell paraplyorganisation IFOAM, International Federation of Agriculture Movements. IFOAM fastställer baskrav för ekologisk odling som vissa märkningsorganisationer valt att följa när de sätter upp kriterier för vad som får märkas med deras märke. För att få skriva ”ekologiskt odlad” på ett livsmedel måste odlingen uppfylla EU:s krav på ekologisk odling och vara kontrollerad av ett godkänt certifieringsorgan. Märkningar godkända av IFOAM klarar EU:s krav. Exempel på sådana märken är USDA (USA), KRAV (Sverige), Soil Association (Storbritannien), CCOF-international (USA).

Jag skulle vilja säga så här - en certifiering av en ackrediterad organisation är det enda sättet att se till att produkterna lever upp till de olika certifieringsorganens helt frivilliga krav för vad just de anser vara ekologiskt. Ekocertifierade varor innehåller ofta substitutkemikalier som, om man ser till definitionen av ekologisk, inte alls matchar själva begreppet.

Naturligt

En produkt som marknadsförs som naturlig ska ju huvudsakligen innehålla ingredienser med ett naturligt ursprung. Det behöver dock inte betyda att ingrediensen kommer direkt från jorden eller en planta och att den är minimalt processad (se nedan förklaringen om begreppet naturlig). Om en produkt säljs som naturlig så kan råmaterialet – grödan – även vara besprutad och bidra till skogsskövling och kanske också andra problem i naturen. En ingrediens som sägs ha ett naturligt ursprung kan också (men behöver inte) vara framställd inom storskalig industri med hjälp av kemikalier från petroleumindustrin eller med hjälp av gentekniskt framtagna mikroorganismer. Om produkten är certifierat naturlig så används som regel inga gentekniskt framtagna mikroorganismer, men däremot verkar det vara svårt att gå så långt tillbaka i produktionskedjan som till varifrån substratet som används till enzymer kommer ifrån. Mikroorganismer används flitigt i produktionsprocessen för certifierat ekologiska produkter.  Här har jag skrivit lite om hudvårdsprodukter med ett 100 % naturligt ursprung

Naturlig

Växten/plantan/grödan kommer från naturen. Den kan vara odlad eller vildväxande, men har ej blivit modifierad till något helt annat utan bara till en olja eller pulver etc och är ej artificiell. Den naturliga växten/plantan/grödan har ej blivit processad med hjälp av andra syntetiska/skadliga kemikalier och har ej blivit till vad som kallas för en oleokemikalie. Växten/plantan/grödan har oftast inte genomgått någon längre produktionsprocess än till exempel kallpressning alternativt krossning/rensning/torkning osv.

Syntetisk

Ett ämne som är tillverkat genom en kemisk process eller genom en process som kemiskt förändrar en substans från naturligt förekommande växter, mineraler eller djur. Ett uppenbart exempel är petrokemikalier, men många oleokemikalier och andra raffinerade kemikalier, som används i ekologiska/naturliga produkter har oftast inte alls någon som helst likhet med den ursprungliga källan (växter, djur eller mineralkällor).

Info hämtad från bl a Fairtrade, Rättvis Handel, Jordbruksverket, USDA, Soil Association, KRAV, Organic Consumers Association, EcoCert, Cosmos. Mina kommentarer baseras på kunskap om innehållet i produkter som marknadsförs som ekologiska eller naturliga, inhämtad mellan åren 2005-2017.

Relaterat innehåll på bloggen