Certifieringsorgan om gmo i hudvårdsprodukter

Som den envise människa jag är så passades frågan om gmo i hudvårdsprodukter över till olika certifieringsorgan, för efter att jag fått svar från myndighetshåll blev jag ju inte klokare. Men ack vad svårt det ska vara för dem att svara på frågorna… Det verkar vara mycket enklare att liksom prata runt ämnet. Blir verkligen trött på sådant.

Så här löd frågorna:

  1. The raw material used for the protein that produces enzymes, does it has to be organic when one produces body care products with your label on it?
  2. Could the enzymes used in body care come from both animal and crops?
  3. Is it allowed to put synthetic enzymes in body care products with your label on it?
  4. Is it allowed to use GMO-crops in any stages of the manufacturing process of enzymes for body care products with your label on it, even if the finished enzymes doesn’t contain any GMO at all?
  5. Does it matter for you if the enzymes are classified as ”natural” or as ”synthetic”?
  6. If the enzymes are natural, how then are they produced?
  7. How do you perform tests for controlling enzymes and the origin of any gmo in the starting material? Is it possible to controll at all?

 

NaTrue:
The quality of proteins found in certified products should be at least natural and in some cases of certified organic origin. NATRUE-label requires that all enzymes and microorganisms used in the production of natural ingredients to be natural (i.e enzymes and microorganisms found in nature). Therefore, no synthetic enzymes are allowed. Enzymes can be derived from plant or animal origin however, enzymes cannot be derived from dead vertebrates (e.g, enzymes and proteins coming from milk is ok but not from meat).

In terms of GMO, NATRUE-label requires that enzymes are in compliant to the EU regulation on organic agricultural products (EC) No 834/2008. The applicant should submit the certificate or statement clearly stating the full compliance to the above regulation. The absence of GMO in the finish products is not sufficient for the NATRUE-label and we require the compliance for both finished products as well as starting materials.  We communicate regularly with our approved certifiers to check the compliance as much as we can.

Man menar att proteiner som återfinns i certifierade produkter åtminstone ska vara naturliga, men säger samtidigt att enzymer kan ha både växter och djur som utgångspunkt. I samma anda hävdar man dock att frånvaron av GMO i slutprodukten inte är tillräckligt, utan man vill också ha en bekräftelse av ursprunget.

BDIH:
I januare 2011 svarade man såhär: The raw material does not have to be organic. Enzymes extracted from animal parts are not allowed. Only natural derived enzymes are allowed. GMO crops are not allowed as source for any raw material. Only natural derived enzymes are allowed.

Den 13 november 2012 svarade de såhär: Thank you very much for your message and your interest in BDIH and its work. Due to the sheer number of messages we receive via e-mail, we duly ask for your understanding that we can only answer messages indicating a full address and a phone number under which we can contact you for clarifying questions. For the purpose of considering your query correctly, please also indicate whether you are a consumer or acting professionally (with name and address of the  company). Thank you very much for your support!

Jaha, jag måste alltså uppge både min hemadress och mitt telefonnummer för att kunna få svar på mina frågor. Suck! Hursomhelst så 2011 säger man att råmaterialet inte behöver vara ekologiskt och att enzymer från djur inte är tillåtet. Man tillåter däremot naturligt härledda enzymer, vad man nu menar med det? GMO är inte tillåtet för något råmaterial.

Soil Association:
The raw materials (substrate) used to produce the enzyme does not need to be organic. The micro-organism used to produce the enzyme can be animals or plants. It is possible to synthesise the active part of an enzyme. Our standards permit the substrate that an enzyme is grown on to be from GMO sources due to the fact that it is very difficult to go this far back in the chain and assess whether the substrate is non-GM.

Man säger att råmaterialet för att producera enzymer behöver inte vara ekologiskt och kan komma från både djur och växter. Det är möjligt att syntetisera den aktiva delen av ett enzym. Man medger att regelverket tillåter att substratet som enzymer odlas i kan komma från GMO-källor eftersom det är svårt att gå så långt tillbaka i tillverkningskedjan för att bedöma om underlaget inte är genmodifierat.

Ecocert:
In respect with your question below, I’ve checked with our technical file who informs me that the validation of non organic ingredients is made, and based, on the declaration from the manufacturer of the raw material concerned.  They are requested to answer about all guarantees of non GMO materials, and in some cases, we may ask for additional attestations / PCR analysis.

När det gäller icke-ekologiska ingredienser baseras informationen till Ecocert alltså på intyg från tillverkaren av den aktuella råvaran. Ecocert ber tillverkaren att svara på frågor om alla icke GMO-material, och i vissa fall kan de begära in ytterligare intyg / PCR-analys.

USDA:
I suggest you start by reviewing our fact sheet regarding personal care products: http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5068442&acct=nopgeninfo. This should answer at least some of your questions. If an agricultural product is certified to the USDA organic handling/processed product standards, then any nonorganic, nonagricultural substances used must be on the National List. More information on the National List is available at our website: http://www.ams.usda.gov/NOPNationalList.

Jag talade om för dem att jag var trött på att själv behöva leta och bad dem besvara mina frågor. Men inget svar gavs. Däremot gick de efter ett antal dagar ut via sitt nyhetsbrev med info, sedan de ”… has recently received questions concerning the use of genetically modified organisms (GMOs) under the U.S. National Organic Standards.” Ganska intressant faktiskt.

Lite annorlunda formulering till Svanen och Bra Miljöval:

Stämmer det att jag som konsument ska kunna få svar på hur en kemikalie är tillverkad och om vilka ingående råvaror som har använts? Är tillverkaren skyldig att svara på mina frågor?

Svanen (Tillåter enzymer):
Nej, tyvärr ställer Svanen inte krav på att konsumenten ska få veta mer om innehållet än det som lagstiftningen kräver (förutom för ekologiskt innehåll som måste deklareras). Dock vet du alltid att de klarar Svanens krav och det är en del information. Tillverkarna kan om de vill svara på dessa frågor och vissa berättar sådant på sina hemsidor. Enzymer görs av mikroorganismer. Kanske kan dessa vara GMO men det lär inte vara så vanligt. Fråga gärna en enzymtillverkare. Min kommentar: Enligt Svanens kriterier för kosmetika är det licensinnehavaren som ska ha spårbarhet på den Svanenmärkta kosmetiska produkten.

Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen):
1) Precis sådant där gör miljöfrågor så extra intressanta. Jag skickar din fråga till våra experter för att höra om de har någon uppfattning eller kunskap i området. 2) Vi har inte tittat på hudvårdsprodukter och innehåll av gmo. Läs gärna mer om hur vi tänker kring gm-grödor på denna sida: http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2014-4/fem-fragor-om-gmo-tekniken

Enligt Bra Miljövals kriterier i kemiska produkter godkänns enzymer, men man har enligt ovan inte ”… tittat på hudvårdsprodukter…”.

Ja, vi konsumenter huserar i okunskap om hur kemikalier har tillverkats med avseende på råvara och eventuella raffinerade kemikalier samt vilket land de har importerats från, för trots en Svanenmärkning eller en Ecocertmärkning kan tillverkaren neka mig information om hur innehållet i produkten framställs. Jag frågade  konsumentvägledningen om just detta.

Följande frågor ställdes till Actavis som tillverkar Decubal Ecological: “Med anledning av att jag läser att er ekologiska Decubalserie är både Svanen- och Ecocertmärkt så skulle jag vilja veta hur följande ingredienser i Decubal Ecological Body lotion är framställda“.

Actavis svarade: Tack för dina frågor angående våra ECO produkter. Våra produkter följer de regler som finns inom EU och dess kosmetikalagstiftning som bland annat reglerar miljöaspekter. I Decubals produkter finns varken färgämnen, parfym eller onödiga konserveringsmedel ex parabener. Decubal Ecological är certifierad av ECO CERT och följer deras krav på godkännande. Ta gärna kontakt med dem gällande deras krav på olika ingredienser och de krav de ställer http://www.ecocert.com/ Vi följer också de krav som Svanenmärkningen har på produkterna. Du kan läsa mer om deras märkning på http://www.svanen.se “

Jag kontaktade dem igen och påpekade att jag verkligen förstår att de följer både Svanens och Ecocerts regelverk, men att de som tillverkar produkterna också borde kunna svara på mina frågor och att jag gärna vill ha svar. Men jag såg aldrig röken av ett svar. Actavis säger att man följer den lagstiftning som finns och Kemikalieinspektionen berättar för mig att det är tillverkare och importörer som har ansvaret att ta fram den här informationen innan produkten sätts ut på marknaden.

Enligt våra myndigheter anses det inte finnas någon risk förknippad med genmodifierade organismer i hudvårdsprodukter och ingen tycks heller vilja veta någonting om detta. Man tycker inte att det är relevant att man för att producera naturliga, miljövänliga eller ens ekologiska hudvårdsprodukter, använder grödor som är GMO och hur odlingen av sådana påverkar vår miljö.

Greenpeace anser…
… att det för deras del inte handlar om själva slutprodukten eftersom att GMO-grödor kan användas till mat, tillsatser, kosttillskott, djurfoder, etanol, läkemedel, enzymer, plast m m.  För dem handlar det om själva odlingen av GMO-växter, vilket de är emot. På detta sätt är de emot enzymer som tillverkas av GMO-grödor.

Till sist får Ekolantbrukarna ordet…
… men de har ingen policy i frågan om ekologisk kosmetika. Dock hoppas personen som jag har kontakt med att ordet ekologiskt även i fortsättningen ska stå för naturligt och äkta och att det vore synd om ordet devalveras.

Dela

Kommentera